Bestuur

 


VertouwensContactPersoon bij SSH

renata gierkink

 

Hallo, Mijn naam is Renata Gierkink en ik vind survival de mooiste sport die er is. Ik train dan ook al jaren bij stichting survival Harreveld en ben ook als trainster actief. De stichting heeft mij gevraagd of ik met ingang van 2018 voor de club de functie van vertrouwenscontactpersoon zou willen vervullen. Ik heb hierop “ja” gezegd.

 Een VertrouwensContactPersoon is iemand die er voor wil zorgen dat er binnen de verenging leuk en veilig met elkaar wordt gesport en omgegaan. Bij mij kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er anders niet serieus op gereageerd wordt. Dit geldt voor iedereen bij SSH. Trainers, Ouders, begeleiders en medesporters. Belangrijk is snel melden, erover praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde wordt gemaakt aan de vervelende ongewenste situatie. Dit zodat deze niet erger wordt en dat herhaling kan worden voorkomen.

 De vragen die je hebt kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • *pesten en gepest worden.
  • *Je het gevoel hebt dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkoop niet bij hoort.
  • *Gedrag dat niet passend is: als de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach als onprettig ervaren word.
  • *Een vermoeden hebt van gedrag dat niet passend is of als je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
  • *Je je zorgen maakt over de wijze waarop er met je kind word omgegaan binnen de vereniging/het team.
  • *Je jezelf afvraagt of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.
  • *Iemand jou direct of indirect beschuldigd heeft van ontoelaatbaar gedrag.
  • *Als je niet zeker bent of je vraag wel of niet passend is, dus bij twijfel altijd even overleggen.

 Soms is het belangrijk om ook andere personen bij een vraag of probleem te vragen om mee te denken, maar dit zal nooit zonder overleg met jou en/of jouw toestemming gebeuren!

 De activiteiten van de VertrouwensContactPersoon vallen onder de verantwoording van het Bestuur van SSH.

 Je kunt me bereiken via de telefoon: 06-12982349 en via de e-mail: renata.gierkink@gmail.com